Hälsans nya verktygs förening avvecklas men verksamheten består

På Hälsans nya verktygs extrastämma den 30 maj 2017 togs beslutet att avveckla föreningen Hälsans nya verktyg.
Medlemsskap i föreningen upphörde därmed den 30 maj.

Forskningsinstitutet RISE som varit värd för föreningen de sista 2½ åren väljer nu att satsa på att driva viss verksamhet vidare. RISE kommer därför att fortsätta framtagning och marknadsföring av fallstudier som påvisar hur kommuner och landsting genomför implementering av e-hälsa och välfärdsteknik.

Från och med nu kan du följa vår verksamhet på RISE hemsida och här hittar du även alla befintliga och kommande fallstudier.

Mona Jonsson (mona.jonsson@ri.se) och Dag Forsén (dag.forsen@ri.se)