På hnv.se kan du ta del av fallstudier producerade av Hälsans nya verktyg som visar på nyttor och lärdomar från gjorda implementationer av välfärdsteknik och e-hälsa i Sverige och utomlands. Vad har fungerat för andra, vilka hinder finns och hur kan man gå runt dessa samt tips för framgång är några av de frågeställningar som belyses. Förhoppningen är att detta ska underlätta för dig i ditt eget digitaliseringsarbete.

Senaste inläggen i vår blogg

RxUniverse – unik plattform för hälsoappar på recept

RxUniverse. Appar inom vården gör mycket nytta. Både de som designas speciellt för vården och de allmänna hälsobefrämjande apparna. Detta säger bland andra Staffan Lindblad, professor på Karolinska Institutet, i en artikel på Forskningssverige.se.

Läs mer

Resultat från undersökning om våra fallstudier

För några veckor sedan skickade vi ut en undersökning till våra medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter om hur ni upplever våra fallstudier. Då Hälsans nya verktyg finns till för att stimulera till att vi i Sverige får en mer digital hälso- och sjukvård är det av vikt för oss att de användarfall vi förmedlar leder till ett steg i rätt riktning.

Läs mer

5 faktorer att ta hänsyn till vid apputveckling

I en webbpublicerad artikel från HIT Consultant talar man om de många sjukhusappar som utvecklas i USA. I en undersökning har det visat sig att 66 procent av de 100 största sjukhusen i USA erbjuder mobila applikationer, men de används av mindre än 2 procent av patienterna. Bara 11 procent av applikationerna erbjöd funktioner som patienterna själva mest önskade; förnyelse av recept och tillgång till journaler. Här bjuds på fem viktiga faktorer för apputveckling.

Läs mer

Ny forskning om teknik för fallprediktion som kan ge större trygghet

en intressant artikel om forskning kring teknik för fallprediktio. Miljontals fallolyckor varje å. Installerade sensorer har testats på äldreboende. Målet är större trygghet och självständighet för äldre.

Läs mer

Ny modell för upphandling av välfärdsteknik

I Nacka kommun har man tagit ett nytt grepp kring upphandling av välfärdstekniktjänster. Istället för att specificera ett teknikinnehåll har man satt fokus på funktionalitet och önskad effekt av en tjäns.

Läs mer