På hnv.se kan du ta del av fallstudier producerade av Hälsans nya verktyg som visar på nyttor och lärdomar från gjorda implementationer av välfärdsteknik och e-hälsa i Sverige och utomlands. Vad har fungerat för andra, vilka hinder finns och hur kan man gå runt dessa samt tips för framgång är några av de frågeställningar som belyses. Förhoppningen är att detta ska underlätta för dig i ditt eget digitaliseringsarbete.

Senaste inläggen i vår blogg

HNV i samarbete med MVTe – Sessions 24 och 25 januari

MVTe (Mötesplats Välfärdsteknologi och e-Hälsa) den 24-25 januari.

Läs mer

Högre kapacitet och nöjdare patienter med mänskligt fokus

En nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review handlar om Rotterdam Eye Hospital, som i tio års tid arbetat för att skapa en mer gästvänlig miljö för sina patienter. För att anpassa sjukhusets miljöer för bättre interaktion mellan vårdgivare och patient har man anammat ett personfokus.

Läs mer

Regeringen utreder med fokus på digitaliseringen

Vid Innovationsrådets möte den 24 november presenterade regeringen inriktningen för en ny digital strategi. Den nya strategin ska värna om medborgare och företag samt stödja näringslivet och samhällsutvecklingen.

Läs mer

RxUniverse – unik plattform för hälsoappar på recept

RxUniverse. Appar inom vården gör mycket nytta. Både de som designas speciellt för vården och de allmänna hälsobefrämjande apparna. Detta säger bland andra Staffan Lindblad, professor på Karolinska Institutet, i en artikel på Forskningssverige.se.

Läs mer

Resultat från undersökning om våra fallstudier

För några veckor sedan skickade vi ut en undersökning till våra medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter om hur ni upplever våra fallstudier. Då Hälsans nya verktyg finns till för att stimulera till att vi i Sverige får en mer digital hälso- och sjukvård är det av vikt för oss att de användarfall vi förmedlar leder till ett steg i rätt riktning.

Läs mer