Ny forskning om teknik för fallprediktion som kan ge större trygghet

Science Daily, en forskningstidskrift på nätet, har publicerat en intressant artikel om forskning kring teknik för fallprediktion. Forskare från University of Missouri har utvecklat sensorer som kan varna då rörelsemönster förändras och risken för fall ökar.

Miljontals fallolyckor varje år

Miljontals människor, i synnerhet 65 eller äldre, faller varje år. Fällen kan vara allvarliga och leda till brutna ben, skallskador, sjukhusvård och till och med dödsfall. Forskare vid University of Missouri (MU) har utvecklat sensorer i hemmet som genom att mäta gånghastigheten och steglängden kan förutsäga risken för fall. Tekniken kan hjälpa vårdnadsgivare att upptäcka förändringar och därmed ingripa innan olyckan är framme.

Installerade sensorer har testats på äldreboende

Marjorie Skubic, chef för MU Center for Eldercare and Rehabilitation Technology, berättar att lösningen bygger på sensorer som installerats i hemmiljön. Tester har utfört på ett äldreboende i Columbia där personalen fick en e-postad varning då något rörelsemönster avvek från det normala. Informationen kan användas till att bedöma funktionsnedsättningar, ge relevant behandling och förebygga fallolyckor.

Målet är större trygghet och självständighet för äldre

”Att bli gammal borde inte innebära att en vuxen människa plötsligt förlorar sin självständighet”, säger Marilyn Rantz, Intendent Professor Eritmus Caring från MU. Hon menar att tekniken att förutsäga att en person är i riskzonen för att falla kan ge äldre möjligheten att behålla sitt oberoende så länge som möjligt. Först när det finns en uppmätt risk behöver vårdnadshavaren ingripa med nödvändig vård.

Forskningsresultaten ger positivt besked

Analysen av data från sensorsystemet visade att en hastighetsminskning om 5 cm per sekund kunde associeras med en 86,3 procents risk att ett fall uppstod inom de följande tre veckorna. Forskarna kunde på liknande sätt påvisa att en förkortning av steglängden resulterade i en 50,6 procent sannolikhet för att fall inom samma tidsperiod som ovan.

Vad som mer är intressant är att ytterligare forskningsresultat från Rantz och Skubic visar att denna kombination av vård och sensorteknik innebär att invånare kunna leva självständigt i genomsnitt fyra år. Detta är stor skillnad mot det nationella genomsnittet om 22 månader, som gäller idag. Nu fortsätter man driva studier framåt genom att fokusera på hur sjuksköterskor och vårdpersonal på bästa sätt kan använda statistik och fallprediktioner till att ingripa innan fallet uppstår.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn