Ny modell för upphandling av välfärdsteknik

I Nacka kommun har man tagit ett nytt grepp kring upphandling av välfärdstekniktjänster. Istället för att specificera ett teknikinnehåll har man satt fokus på funktionalitet och önskad effekt av en tjänst.

Till skillnad från ett traditionellt förfarande, då man annonserar upphandlingen och väntar på svar från möjliga leverantörer, har Äldre enheten vid Nacka kommun bjudit in olika aktörer till dialog. Under två möten, ett i juni och det andra i september, har man informerat om de behov lösningen ska fylla för kommunens äldre medborgare. Deltagarna har också arbetat tillsammans i workshops, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter för att hitta kreativa och hållbara lösningar för framtiden.

Stort behov av trygghetslösningar i hemmet för en åldrande befolkning

Det förekommande behovet handlar i detta fall om trygghets- och säkerhetsgivande teknikstöd för äldre, hemmaboende invånare. Med en åldrande befolkning står de flesta av Sveriges kommuner inför utmaningen att öka antalet vårdplatser och det är till stor fördel att kunna bo kvar i sin vanliga bostad så länge som möjligt. För att erbjuda alternativ till kollektiv vård, och därigenom minska belastningen, behöver kommunen handla upp detta stöd på några års sikt.

Få befintliga lösningar på marknaden med gott resultat

Jonas Ek är e-hälsosamordnare och projektledare för Välfärdsteknik inom sociala enheten i Nacka Kommun. Under ett par års tid har han förberett upphandlingen genom att samla information och jämföra olika kommuners tidigare investeringar i digitala lösningar inom området. Han berättar att man från början haft en ganska klar bild över vilka olika funktioner som ska ingå i lösningen – digital fjärrtillsyn, larm och kognitiva hjälpmedel. Men många av de befintliga lösningar som finns på marknaden har ännu brister som hög teknisk komplexitet, låg säkerhet eller osäker nytta för användarna.

Främjande av samarbeten mellan olika aktörer

”Ofta har man bara tagit en traditionell tjänst och omsatt den till digital miljö”, säger Jonas Ek. ”Vi vill istället ge olika aktörer en möjlighet till att förstå problemställningen och skapa något nytt. Genom våra workshops har vi försökt skapa en bild av inse hur de själva platsar i sammanhanget och hitta möjligheter till samarbete sinsemellan”. Hypotesen den nya upphandlingsmodellen bygger på är alltså att det är svårt att hitta en leverantör som kan erbjuda en allt-i-ett-lösning. Därför vill man skapa möjligheten till samarbeten som kombinerar och förädlar olika sorters kompetenser och tekniker.

Samarbetspartner istället för leverantör

Det vanligaste förhållningssättet vid innovationsupphandlingar är att nischade teknikföretag eller stora IT-systemleverantörer ger sig in i prospekteringen. ”Vi har samlat olika typer av aktörer, både inom teknik och välfärdstjänstesektorn, för att skapa en så bra mix som möjligt och lära av varandra. Vi söker en samarbetspartner, inte en leverantör”, säger Jonas Ek. ”Och den nya modellen har tagits emot övervägande positivt från de vi haft kontakt med”.

Stegen i modellen

I dagsläget är man halvvägs igenom processen med upphandlingen av de nya e-tjänsterna. Som tidigare nämnts har man hållit två dialogmöten där man samlat de olika aktörerna, som vid sidan av det kreativa arbetet har informerats om förväntningar och villkor för avtal. Nu kommer man att ta fram och publicera ett förfrågningsunderlag och kravspec för att få in konkreta lösningsförslag från aktörer. Under början av nästa år ska förslagen utvärderas och några potentiella leverantörer väljas ut.

Jonas

Alla som är intresserade av att ta del av, eller ställa frågor om, Nacka kommuns upphandlingsmodell för Välfärdsteknik är välkomna att kontakta Jonas Ek; jonas.ek@nacka.se

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn