Resultat från undersökning om våra fallstudier

För några veckor sedan skickade vi ut en undersökning till våra medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter om hur ni upplever våra fallstudier. Då Hälsans nya verktyg finns till för att stimulera till att vi i Sverige får en mer digital hälso- och sjukvård är det av vikt för oss att de användarfall vi förmedlar leder till ett steg i rätt riktning. Vi är intresserade av att höra om de bidragit med nytta till just era verksamheter.

Drygt 60 personer besvarade vår enkät. De representerar olika verksamheter som exempelvis hemsjukvård, äldrevård, leverantörer av digitala lösningar och privata vårdtjänsteutövare. Rollerna inom respektive organisation varierar från forskare, politiker, chefer inom privat och offentlig sjukvård samt samordnare och utförare av vårdtjänster.

På frågan om man tagit del av våra fallstudier svarade de flesta (48%) av de tillfrågade att de har tagit del av dem i viss mån. 25% säger att de har tagit del av fallstudierna i stor utsträckning och drygt hälften av dem brukar även dela dem vidare i sina egna nätverk.

fallstudier 1

De flesta är i överlag positiva till fallstudierna och av de 60 som svarat angav 50 st (83,3%) att de i på olika sätt har haft nytta av dem. 10% svarade att hade kunnat korta ned tiden till implementation med hjälp av HNVs fallstudier. HNVs ställning som en oberoende part lyftes särskilt fram. Flera nämnde även att HNV står för inspiration och att vi gärna får forsätta leverera nya fallstudier.

fallstudier 2

Vi fick även in många intressanta tips och förslag att följa upp och fallstudier producera. Bland annat skrev en respondent att alla som arbetar inom vården behöver känna till de fallstudier och exempel vi presenterar. Inte bara chefer, arbetsledare och politiker behöver involveras, utan även roller som undersköterskor, arbetsterapeuter, administratörer och lokalvårdare. Det tycker vi är en bra åsikt och hur vi ska lyckas med att nå ut bredare är uppe för diskussion internt. Flera av era uppslag till fallstudier ligger också på vår lista över kommande områden att rapportera om.

Slutligen bad vi er dela med er av tankar om hur vi på Hälsans nya verktyg skulle kunna bli bättre på det vi gör. Ett par respondenter nämnde att man tycker att HNV är relativt okända och att vi måste bli bättre på att kommunicera och marknadsföra det vi gör. Detta har vi tagit till oss och vi ser numera till att sprida fler av våra artiklar och nyheter att uppmärksamma på FacebookTwitter och LinkedIn. Så följ oss gärna i våra sociala kanaler och hjälp oss att sprida vårt budskap.

Vi tar med oss alla era värdefulla åsikter och förslag och kommer att göra vårt bästa för att fortsätta att inspirera och informera!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn