RxUniverse – unik plattform för hälsoappar på recept

RxUniverse är en ny plattform som för första gången någonsin möjliggör för läkare att skriva ut hälsoappar på recept åt patienter. Kanske kan detta vara något för Läkemedelsverket att ta efter att komma till rätta med den varierade kvalitet som utbudet av hälsoappar på den svenska marknaden uppvisar?

Appar inom vården gör mycket nytta. Både de som designas speciellt för vården och de allmänna hälsobefrämjande apparna. Detta säger bland andra Staffan Lindblad, professor på Karolinska Institutet, i en artikel på Forskningssverige.se. Men med över 245 000 olika hälsoappar i omlopp är det som konsument svårt att välja. Hur söker man fram de appar som dels passar bäst för individens behov och dessutom har funktioner vars kvalitet har bevisats?

I Sverige har Läkemedelsverket tidigare sänt en uppmaning till läkare och vårdpersonal att rapportera in fel och brister i de appar de kommer i kontakt med. Det är ett sätt att säkerställa att apparna som finns på marknaden följer regelverket för medicintekniska produkter. Men vid ett forskningsinstitut i USA har man valt att vända på steken och istället bygga en plattform där ett urval av appar, med evidensbaserad funktionalitet och effekt, kan ordineras från läkare till patient.

RXUniverse har utvecklats av forskare från Sinai App Lab vid Icahn School of Medicine. ”RxUniverse tillåter läkare och andra vårdgivare att sömlöst och tryggt integrera evidensbaserade digitala hälsoverktyg i sin praktik”, säger Ashish Atreja, chef för Sinai AppLab.  ”Den uppsjö av mobila hälsoappar som finns på marknaden, där många saknar bevisad effekt, är en utmaning för vårdgivare och patienter. RXUniverse försöker att eliminera de här problemen.”

Förutom att presentera olika appar, som genom kontroll alltså kan klassas som medicintekniskt hjälpmedel, erbjuder även plattformen tillgång till patientinformation. Dessutom kan appen överföras direkt till patientens mobiltelefon så snart ordinationen är gjord.

Läs mer om RXUniverse i denna artikel:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn