Historik

Den första inkarnationen av Hälsans nya verktyg (HNV) var en framåtriktad satsning med stora tidsperspektiv. Genomgående löpte strävan efter att möta framtidens utmaningar som kommer ställas inom hälsa, vård och omsorg. Som aktör jobbade HNV för regional tillväxt, innovationer och för att inspirera marknaden.Hälsans nya verktyg började som ett självpåtaget uppdrag hos en grupp individer som ville samla krafter på ämnet innovativ vård och hälsa. Man såg att det fanns stor kompetens på området i Östgötaregionen och i detta låg en stor möjlighet.

Den demografiska utvecklingen pekar på att andelen äldre kommer att öka markant de kommande decennierna, och HNV var några av de första att inse vad detta skulle innebära för vårt samhälle. För att möta framtidens utmaningar behövs helt enkelt en hel del nya verktyg för att förebygga och bibehålla hälsa. Finansiering från VINNOVA , landstinget, kommunerna Linköping och Norrköping, Linköpings universitet och företag i Östergötland gjorde en långsiktig satsning möjlig.

Centralt i verksamheten har varit att jobba nära forskning, näringsliv och politik för att kunna påverka hela fältet i en positiv riktning. HNV har jobbat mycket med att sammanlänka initiativ mellan olika organisationer och det har gett goda resultat. Vi har även lyft fram innovativa regionala företag med potential på hälsomarknaden, särskilt med IT som möjliggörare. Bland annat det Motalabaserade företaget Pharmacell som utvecklat Careousel, en smart medicinpåminnare. Produkten hade gjort sig ett namn framför allt i England och USA men tack vare HNV fick de också större spridning, inte minst i Sverige.

”Vi har blivit medbjudna på konferenser som till exempel AAL Forum och det har varit positivt eftersom vi fått visa upp vårt företag och knutit kontakter”, säger Ingemar Hägerbro en av Pharmacells grundare.

Hälsans nya verktyg har även jobbat mycket med testmiljöer för att belysa behov och hur nya lösningar funkar så att man kan få mer kunskap. En av testmiljöerna finns i stadsdelerna Vilbergen och Såpkullen där demografin är mycket lik den som vi kommer att se i framtiden. Att kunna testa nya lösningar för en åldrande befolkning ger många möjligheter både för samhälle och individ, och det har aktörerna bakom HNV varit mycket stolta över att medverka till. ”Jag fick möjlighet att testa påminnelsepanelen C.Status som har varit jättebra. Den har gett mig en extra trygghet”, säger Inga-Britt Johansson som har testat flera nya produkter och tjänster.

”HNV var välorganiserade och mycket professionella, de bidrog med flera goda initiativ till 2013 års AAL Forum”- Karina Marcus, ansvarig för AAL Central Management Unit i Bryssel

Ett annat av HNVs mest uppskattade initiativ har varit de årliga konferenserna som enligt tradition hålls på Alla hjärtans dag.

AHD_affisch_2005-512x1024  AHD_affisch_2006-512x1024  AHD_affisch_2009-512x1024

Konferensen började på temat ”hjärtat” år 2005 och har sedan under en tioårsperiod varit ett självklart inslag inom hälsa i regionen.Ett av de största projekten som HNV genomfört är AALForum år 2013 i Norrköping(Ambient Assisted Living Forum), en på europeisk bas årligen återkommande konferens kring de ledande lösningarna inom ICT för äldre. Värdskapet blev mycket positivt uppmärksammat både i Sverige och utomlands.

”HNV var välorganiserade och mycket professionella, de bidrog med flera goda initiativ till 2013 års AAL Forum”, säger Karina Marcus, som ansvarar för AAL Central Management Unit i Bryssel.

HNV har historiskt sett en stor utmaning och möjlighet i att sprida kunskap och visioner, och det kommer vi att fortsätta med en ny tappning och nu med hela Sverige som bas. Vi vill hjälpa beslutsfattare att upptäcka nya digitala lösningar och hur de kan användas för att uppnå hälsa i ett hållbart perspektiv, mer om detta kan du läsa om här.