Medlemsvillkor

  • Jag delar Hälsans nya verktygs vision och mål och vill aktivt bidra till dessa.
  • Jag bidrar enligt bästa förmåga med relevant omvärldsinformation, kunskap och erfarenheter samt gör min röst hörd via föreningens kanaler
  • Jag kommunicerar i god ton och med god etik som bas
  • Jag är medveten om att föreningen är partipolitiskt obunden
  • Jag har möjlighet att påverka föreningens framtid genom att delta i den årliga föreningsstämman
  • Jag är medveten om att Hälsans nya verktyg kan utesluta medlemmar som inte följer dessa riktlinjer ovan.

När du blir ny medlem krävs att du lämnar vissa personuppgifter som registreras och lagras enligt personuppgiftslagen (PUL) för administration av medlemskapet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Återkallande av samtycke ska ske skriftligt.

Du får ett mail när Hälsans nya verktyg har godkänt din medlemsansökan. Medlemskapet gäller tills vidare och är personligt. Medlemmen kan säga upp sitt medlemskap genom att maila till info@hnv.se

Hälsans nya verktygs stadgar