Fallstudier välfärdsteknik och e-hälsa

Här hittar du fallstudier som Hälsans nya verktyg har sammanställt, som visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter.

Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag. Välj kategorier nedan och/eller klicka direkt på bilden på respektive fallstudie för att läsa mer!

 

 

Håll mig informerad!

*
*
*