Fallstudier välfärdsteknik och e-hälsa

Här hittar du fallstudier som Hälsans nya verktyg har sammanställt, som visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter inom kommuner, landsting och privata utförare.

Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag. Vi lägger kontinuerligt till nya fallstudier i en takt beroende på tillgång till fall att skriva om och du får gärna tipsa oss om du känner till något som borde studera.

Välj kategorier nedan och/eller klicka direkt på bilden på respektive fallstudie för att läsa mer!