Om Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg hjälper dig inom hälsa, vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap, inspiration och möten.

Detta görs genom att ta fram och sprida fallstudier som påvisar implementering av digitala lösningar inom vård och omsorg med avseende på behov, lösning, nyttoeffekter, organisation, kommunikation och lärdomar. (hnv.se/nyttiga-exempel)

Genom omfattande nationell och internationell omvärldsanalys vad gäller implementering av e-hälsa och välfärdsteknik samlas relevant information som sprids genom föreläsningar, möten och nyhetsbrev.

Hälsans nya verktyg har över tolv års erfarenheter inom området och över 100 medlemmar med stor kunskap inom olika området. Tillsammans innebär detta en unik kunskapsbas.

Är du expert på ditt område, vill du påverka utvecklingen eller stödja arbetet? Då kan du bli medlem i vårt nätverk!

goxxteborg1200

Värd för Hälsans nya verktyg är RISE SICS som är Sveriges ledande dataforskningsinstitut inom strategiskt valda teknikområden.