Samarbetspartners

Värd och finansiär för Hälsans Nya Verktyg är RISE  som är Sveriges ledande dataforskningsinstitut inom strategiskt valda teknikområden. För att forskningsresultaten ska utvecklas till värdeskapande innovationer genomför RISE även stora tillämpningsprojekt tillsammans med nyckelaktörer inom industri och offentlig sektor.

Arbetet finansieras även av VINNOVA, Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun.

Vinnova_RGB_rambeskuren RO_v_cmykbeskuren RGB-Linköping-Där-ideer-blir-verklighet-liggande-färgbeskuren N_cmyk_frizon_smallbeskuren

Hälsans nya verktyg drivs idag som ett nationellt nätverk men är stolta över att inneha en regional position i Östergötlands län.