Styrelsen

Hälsans nya verktygs styrelse består av dessa mycket kompetenta och engagerade individer. Kontakta gärna någon av dem!

PO_360
Per-Olof Sjöberg

Ordförande
Senior Advisor and Manager of
Business Area e-health
SICS Swedish ICT
pos@sics.se

Hans_360

Hans Winberg

Vice ordförande
Generalsekreterare,
Leading Health Care
hans.winberg@leadinghealthcare.se

 

Kerstin_360

Kerstin Karlsson

Ledamot
Chef Senior Göteborg,
Göteborgs Stad
kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

 

ewabritt_360

Eva-Britt Sjöberg

Ledamot
Ordförande, Vård- och omsorgsnämnden,
Norrköpings kommun
evabritt.sjoberg@norrkoping.se

 

 

Henrik Lundblad

Ledamot
Näringslivsstrateg
Skurups Kommun

henrik.lundblad@skurup.se

 

maria_gill2

Maria Gill

Ledamot
Projektledare
Avdelningen för digitalisering
Sveriges Kommuner och Landsting
maria.gill@skl.se

 

Per-Olof Egnell

Ledamot
Verksamhetsledare
Institutionen för hälsovetenskap
Innovation och e-hälsa
Luleå Tekniska Högskola
per-olof.egnell@ltu.se

Mikael Sanfridson

Ledamot
Kommunalråd
Linköpings Kommun
Mikael.Sanfridson@linkoping.se